NOTA RINGKASAN USULUDDIN TINGKATAN 4 SILIBUS TERBARU 2023

RM8.00

Guru akan membaca bahan hafalan mengikut kotak/palang yang disediakan.1.Guru akan membaca bahan hafalan mengikut kotak/palang yang disediakan.

2. Murid-murid akan mengikut bacaan guru dengan melihat teks.

3. Disarankan untuk melakukannya sebanyak 3 kali.

4. Murid-murid akan membuat pengulangan kendiri selama 10 – 15 minit.

5. Murid-murid menutup nota dan menghafal sebanyak 3 kali dengan pemantauan dan penilaian guru.

6. Setiap kali masa pdpc, guru digalakkan menghabiskan hafalan berkaitan dengan tajuk PDPC hari tersebut.

7. Kaedah ini telah dipraktikkan dan ianya berjaya memberikan keputusan yang baik kepada murid-murid.

 

Out of stock

SKU: NRUSULT4 Category: Tag:
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekalipun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Malaha PLT.

Additional information

Weight 0.3 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NOTA RINGKASAN USULUDDIN TINGKATAN 4 SILIBUS TERBARU 2023”

Your email address will not be published. Required fields are marked *