KONSEP AHLI SUNNAH WAL JAMAAH Di Antara Keluasan dan Keterbatasan

RM24.90

Asas Kenali Hadis

Buku ini adalah suatu usaha untuk menyediakan pembaca berbahasa Melayu dengan susunan yang sistematik, menyeluruh serta mesra pembaca mengenai ilmu hadis. Penyampaian buku ini mudah untuk diikuti, dilengkapi dengan infografik dan gambaran yang jelas beserta contoh.

Di samping itu, kami juga menggunakan laras bahasa yang mudah bagi membolehkan pembaca menguasai konsep asas ilmu hadis tanpa menjejaskan makna sebenar terma khusus dalam Bahasa Arab. Kami berharap agar buku ini dapat membantu pembaca memahami ilmu hadis dengan mudah selari dengan usaha kami untuk “MERAKYATKAN ILMU HADIS”.

Out of stock

SKU: AKH-2 Category: Tag:
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

Penulisan saya ini akan memfokuskan kepada beberapa perkara iaitu:

1. Pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah, dan penerangan mengenai penubuhan (kemunculan) dan hakikat gelaran ini.

2. Menerangkan faktor-faktor perselisihan di dalam bab akidah dan penubuhannya serta penjelasan mengenai perbezaan mengenainya. Dalam masa yang sama menerangkan sebabsebab berlakunya perbezaan pendapat di dalam permasalahan fekah.

3. Membincangkan kaedah yang masyhur yang diperkatakan: sesungguhnya perbezaan pendapat di kalangan orang Islam adalah di dalam ruang lingkup fekah dan bukannya akidah; dan juga hakikat disebalik kenyataan tersebut.

4. Menerangkan kesan perbezaan di dalam permasalahan akidah sehingga boleh menatijahkan perpecahan.

5. Memberi penerangan mengenai kumpulan-kumpulan pegangan akidah yang telah muncul di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan kumpulan yang paling penting di kalangan kumpulan-kumpulan tersebut.

6. Pendirian jumhur ulamak sebelum ini mengenai kumpulan pegangan akidah dan pengembangan pendirian tersebut.

7. Pendirian sesetengah umat Islam sekarang ini mengenai aliran ini dan penerangan mengenai faktor dan kesannya.

8. Kewajipan umat Islam di dalam menghadapi perbezaan ini.

9. Maklumat tambahan:

a. Lampiran 1 : lakaran atau lukisan daerah (pembahagian) ahli sunnah wal jamaah secara khusus, dan pembahagian umat islam secara umum.

b. Lampiran 2 : menerangkan mengenai asas pendirian atau latar belakang ahli sunnah wal jamaah dan salafussoleh.

Additional information

Weight 0.4 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KONSEP AHLI SUNNAH WAL JAMAAH Di Antara Keluasan dan Keterbatasan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *