ASAS MEMBACA ALQURAN KAEDAH MUALLIM

RM15.00

Apakah sebenarnya Kaedah Muallim?

Prinsip dan Panduan mengajar Kaedah Muallim

1. Pendekatan Muallim yang berasaskan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) ini bertujuan untuk memudahkan murid belajar asas membaca Quran. Kaedah ini tidak bermula dengan mengajar murid mengenal semua 29 huruf skrip Arab-Quran mengikut susunan abjad biasa.

2. Kaedah ini bermula dengan murid diajar 15 huruf Arab-Quran, yang berdasarkan kajian kami, didapati ‘mudah’ disebut oleh kebanyakan
.(ر, م, س, ج, ل, ك, ن, ف, ه, و, ي أ, ب, ت, د) murid Melayu, a

3. Bahagain A. Dengan mengguna 15 huruf mudah ini murid diajar membacanya: mengguna fat-hah (baris di atas), kasrah (baris dibawah) dan dhammah (baris depan) dan perkataan-perkataan yang dibina darinya. Kemudian murid diajar membaca perkataan mad dan tanwin (dua baris) dan perkataan-perkataan yang
dibentuk darinya.

4. Dalam Bahagian B pula murid diajar 14 huruf Arab-Quran yang lebih Murid diajar .(ع, غ, ص, ض,ط ,ظ) ‘sukar’ sedikit sebutannya contohnya juga membaca perkataan mengguna sukkun dan syaddah.

5. Susunan unit-unit pengajaran-pembelajaran dalam buku ini dibuat secara ansur maju untuk memudahkan murid belajar, dan guru membantu memperbaiki bacaan mereka. Ada murid yang lebih cepat maju, dan ada yang lambat sedikit. Biar murid belajar membaca dan menulis mengikut perkembangan dan kebolehan
masing-masing.

6. Buku ini mengandungi beberapa latihan murid menulis dan menyambung huruf-huruf. Tetapi ruang latihannya terhad. Jadi murid perlu mengguna buku tulis tambahan untuk latihan menulis. .

7. Buku ini juga beri makna setengah perkataan Arab ke dalam Bahasa Melayu untuk memberi kefahaman asas kepada murid erti beberapa perkataan Arab-Quran yang kerap mereka baca.

8. Pada akhir buku ini, insyaAllah, murid akan boleh membaca sendiri ayat-ayat Quran. Mereka akan bertambah lancar dengan latihanlatihan seterusnya.

3572 in stock

Add to Wishlist
Add to Wishlist
SKU: AMAL Category: Tag:

Description

Prinsip dan Panduan mengajar Kaedah Muallim

1. Pendekatan Muallim yang berasaskan Kaedah Gabungan Bunyi- Kata (KGBK) ini bertujuan untuk memudahkan murid belajar asas membaca Quran. Kaedah ini tidak bermula dengan mengajar
murid mengenal semua 29 huruf skrip Arab-Quran mengikut susunan abjad biasa.

2. Kaedah ini bermula dengan murid diajar 15 huruf Arab-Quran, yang berdasarkan kajian kami, didapati ‘mudah’ disebut oleh kebanyakan . murid Melayu, ia itu huruf-huruf (ر, م, س, ج, ل, ك, ن, ف, ه, و, ي أ, ب, ت, د)

3. Bahagain A. Dengan mengguna 15 huruf mudah ini murid diajar membacanya: mengguna fat-hah (baris di atas), kasrah (baris di bawah) dan dhammah (baris depan) dan perkataan-perkataan yang dibina darinya. Kemudian murid diajar membaca perkataan mad dan tanwin (dua baris) dan perkataan-perkataan yang dibentuk darinya.

4. Dalam Bahagian B pula murid diajar 14 huruf Arab-Quran yang lebih Murid diajar .(ع, غ, ص, ض,ط ,ظ) ‘sukar’ sedikit sebutannya contohnya juga membaca perkataan mengguna sukkun dan syaddah.

5. Susunan unit-unit pengajaran-pembelajaran dalam buku ini dibuat secara ansur maju untuk memudahkan murid belajar, dan guru membantu memperbaiki bacaan mereka. Ada murid yang lebih cepat maju, dan ada yang lambat sedikit. Biar murid belajar membaca dan menulis mengikut perkembangan dan kebolehan masing-masing.

6. Buku ini mengandungi beberapa latihan murid menulis dan menyambung huruf-huruf. Tetapi ruang latihannya terhad. Jadi murid perlu mengguna buku tulis tambahan untuk latihan menulis. .

7. Buku ini juga beri makna setengah perkataan Arab ke dalam Bahasa Melayu untuk memberi kefahaman asas kepada murid erti beberapa perkataan Arab-Quran yang kerap mereka baca.

8. Pada akhir buku ini, insyaAllah, murid akan boleh membaca sendiri ayat-ayat Quran. Mereka akan bertambah lancar dengan latihanlatihan seterusnya.

Penyusun:
Isahak Haron dan rakan-rakan.

Additional information

Weight 0.4 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ASAS MEMBACA ALQURAN KAEDAH MUALLIM”

Your email address will not be published. Required fields are marked *